Υποστήριξη της καινοτομίας
για μια πιο βιώσιμη παραγωγή

Αποστολή του Pink Lab είναι η υποστήριξη της έρευνας και ανάπτυξης για μία πιο βιώσιμη παραγωγή σε διάφορους τομείς, όπως:

Η προστασία των καλλιεργειών
Η ποιότητα των εδαφών
Η διαχείριση του νερού
Η τεχνητή νοημοσύνη