Διαφύλαξη
των φυσικών πόρων

Πλήρως δεσμευμένες με τις πρακτικές αειφόρου ανάπτυξης, οι μονάδες συσκευασίας Pink Lady® και οι παραγωγοί επενδύουν στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, και υιοθετούν εναλλακτικές λύσεις από αυτές που ακολουθούν:

Η ενέργεια είναι πολύτιμη

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συλλεκτών στις οροφές των μονάδων συσκευασίας.
Θερμομόνωση των ψυχρών θαλάμων.
Επένδυση σε εξοπλισμούς χαμηλής κατανάλωσης.

Κάθε σταγόνα νερού μετράει

ΥΓΡΑΣΙΑΧρήση αισθητήρων υγρασίας καθώς και μετεωρολογικών σταθμών για προσαρμογή του ποτίσματος στον οπωρώνα.
ΑΡΔΕΥΣΗΣτάγδην άρδευση, άρδευση δια καταιονήσεως, κλπ. στον οπωρώνα.
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΟι μονάδες συσκευασίας χρησιμοποιούν νερό για τη μεταφορά των μήλων χωρίς να υφίστανται χτυπήματα κατά τη διαδικασία διαλογής τους. Το νερό αυτό φιλτράρεται για να χρησιμοποιηθεί ξανά σε κλειστό κύκλωμα ανακύκλωσης.