En ambition om en CO2-neutral branche inden 2030

Pink Lady® har tilsluttet sig PEREN-programmet om energimæssig ydeevne i september 2020 med 2 mål for øjet:

Foretage en statusopgørelse over miljøpåvirkningerne.
Finde idéer til forbedring takket været en miljøvenlig tilgang.

Programmet er det første trin i målet om CO2-neutralitet i 2030 for Pink Lady®-produktionen.
I de næste 2 år er det planlagt at undersøge følgende punkter:

Plantagernes miljøpræstation.
En analyse af landbrugspraksisser set i forhold til biodiversiteten og håndteringen af udtjente træer.
Vurderingen af arbejdet på frugtcentralerne og transportlogistikken til salgsstederne.