Streven naar een CO2-neutrale productie in 2030

Pink Lady® heeft zich toegeweid aan het PEREN-programma (energieprestatie) in september 2020 met 2 doelstellingen:

Inventariseren van de milieueffecten.
Identificeren van gebieden die voor verbetering vatbaar zijn door middel van eco-design.

Dit programma is de eerste stap op weg naar de doelstelling van 2030 om de productie van Pink Lady® CO2-neutraal te maken.
In de komende 2 jaar zullen 2 punten worden bestudeerd:

De milieuprestaties van de boomgaarden.
Analyse van landbouwpraktijken met betrekking tot biodiversiteit en het beheer van afgedankte bomen.
Evaluatie van de werkzaamheden in de fruitteeltstations en de transportlogistiek naar het verkooppunt.