Epledyrkerne våre har engasjert seg i dyrkingsmetoder som respekterer naturen og begrenser innvirkningen på miljøet

Betydningen
av å holde øye med eplehagen

Epledyrkerne passer på eplehagene hver dag. De observerer eplehagene og bruker risikostyringsverktøy for å tilpasse seg værforholdene, motvirke angrep fra skadedyr og forhindre at sykdommer oppstår.

Satsing
på biologisk mangfold

Epledyrkerne lar det vokse gress mellom epletrærne, lar enkelte deler av eplehagen ligge urørt, planter hekker og setter ut fuglekasser og insektshotell for å ta vare på økosystemet rundt eplehagene.

Det samme gjelder jordsmonnet!

Visste du at … Jordsmonnet også er fullt av liv og bidrar til kvaliteten på fruktene våre?

Ved å la gress og blomster gro og la insekter og dyr få utvikle seg på bakken og i jorden gir epledyrkerne næring til jorden og reduserer behovet for gjødsel.

Fokus
på naturlige løsninger

For å beskytte eplehagen legger epledyrkerne vekt på naturlige teknikker:

Bekjempe skadedyr ved hjelp av feromoner (seksuell forvirring).

Beskytte eplene mot solbrenthet ved bruk av leire.

Benytte netting for å beskytte mot skadedyr og uvær.

Behandling med økologiske eller syntetiske produkter blir unngått så langt som mulig.

Bee Pink®Lær mer Bee Pink®